X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم الرعایا

درجه بندی خشم انسان Anger Scale (تصویری ) اندازه گیری خشم

درجه بندی خشم انسان Anger Scale
یکی از مسائلی که امروز در جامعه با این روبرو هستم خشم و تبعات ان است
افراد وقتی دچار خشم می شوند ممکن است دست به کاری بزنند که عقلایی نیست و برای خود و دیگران خطر ساز باشد به خصوص کسانی که در امر ترک اعتیاد شیشه (متامفتامین )هستند ممکن است هر لحظه با حمله معتاد روبرو شوند
البته این درجه بندی و یادگیری ان به درد مردان و زنانی که همسران جوشی و عصبانی دارند هم  می خورد ؟؟؟
همه معتادان به شیشه (متامفتامین ) همیشه در زمان اعتیاد درجه دوخشم  را دارند یک ربع بعد از استفاده از مخدر شیشه همه درجه دو خشم محسوب می شوندو با کمترین  تحریک  سریعا وارد مرحله درجه سه می شوند  
یادگیری درجه بندی خشم بسیار مهم است در این پست درجه بندی خشم را با تصاویر مرور می کنیم


جدول نمودار از حالت  عادی معمولی و خشم
نمودار درجه بندی خشم
درجه بندی خشم اندازه گیری خشم جدول خشم اسکیل خشم در انسان -رتبه بندی خشم تصویری