X
تبلیغات
رایتل

حکیم الرعایا

آن یکی شیر است که آدم می خورد و آن دگر شیر است که آدم می خورد

سلام. خسته نباشید. جناب دکتر، من از شما که پزشک هستید سوال حقوقی می پرسم. چرا که مطالعات شما در زمینه قوانین مواد مخدر و روانگردان زیاد است و فرمایشات تان نشان از سواد و دانش والای شما دارد.
واما سوال: این کانالها و شبکه هایی که بذر ماریجوانا به صورت پستی میفروشند، آیا خرید و فروش بذر جرم است؟ یا در صورت اثبات مصرف پزشکی، تبرئه میشوند؟
متاسفانه در فیسبوک و اینستاگرام و اخیرا تلگرام، به وضوح اقدام به فروش بذر میکنند و ترسی از پیگیری ندارند. من یه کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستم و دلم برای این نسل میسوزد نسلی که نان شب ندارد اما گل مصرف میکند و بر سر پدر و مادرش فریاد میکشد. تمام کوچه و خیابان پر از جوانانی است که مثل انبار باروت فقط یک جرقه میخواهند. اکثرا مواد میزنند و روحیه سالمی ندارند. آیا راهی برای به دام انداختن این موج خیانت وجود دارد؟
ممنون از زحمات بی دریغ شما.

کار پاکان را قیاس از خود مگیر           گرچه باشد در نبشتن شیر شیر

آن یکی شیر است که آدم می خورد      و آن دگر شیر است که آدم می خورد

آن یکی شیر است اندر بادیه               و آن دگر شیر است اندر بادیه

سلام

در هر کشوری که مردمش  لذت دیگری غیر از خوردن خوابیدن و همخوابگی و مواد مخدر را درک نمی کنند  همه برای کسب  لذت بیشتر  به هر راهی می روند

یکی مواد می کشد تا لذت نشعگی داشته باشد و دیگری به او مواد می فروشد تا با پولش  لذت دیگری داشته باشد شاید   همخوابگی با طناز زیباتر و یا خوردن غذایی چربتر باشد و یا   خری با  پالانی زمردین  خریده  تا بتواند با پز و فیس افاده  و  خیره کردن چشم دیگران مغزش را با لذت حسرت بردن دیگران و ترشح دوپامینی نه چندان زیاد  نعشه کند

زمانی که جامعه به این مرحله برسد عشق و درستی  معنای خود را از دست می دهد

  

  شوهر تو  با اغوای صورت زنی زیبا در پی   لذت تن  او است  زن در تلافی خیانت شوهر در پی لذت دادن به دیگری و هر دو در تب و تاب این اضطراب که رازشان افشا نشود   در طول زندگی  در نوسانی که در یک طرف لذت  است و در طرف دیگر اضطراب  ان چنان در تلاطم هستند  که نمی دانند این زندگی برای یک انسان نیست و چون انسان بودن را همگان رها کنند   شما چه توقعی دارید که در یک جامعه  جنگلی  اگر رئیس شیر است  داروغه شغال  است ما گوسفندانی سرگردان  و انسان گوسفند  شده شاید روزی گاو هم بشود  اما چه گوسفند چه گاو  تا زمانی که خوب بتوانند او را دوشید ه و از او بهره ببرند  این جامعه  تکانی نخواهد خورد و ان داروغه  شغال  ان گزمه  روباه  چون  به بیند لحظه ای   شیر در  غفلت است بره های جوان شکم پاره کنند و گوشت انها  تناول و ای داد که اگر این  شاه شیر  ان شیر بادیه نباشد که  اگر روزی دست  تقدیر  از گاوی انسانی بسازند  شیر  شاه خود با گزمه داروغه او را بدرند