X
تبلیغات
زولا

حکیم الرعایا

ترک اعتیاد به مواد مخدر مستلزم دوباره سازی شخصیت بیمار بهتر از زمان قبل از اعتیاد است

بسیاری فکر می کنند ترک دادن یک ماده مخدر با دادن یک داروی جایگزین درمان می شود .اما به راستی این طور نیست .


کسی که معتاد می شود مهارت های زندگی را نیاموحته است او فردی است که قابلیت رو برو شدن با مشکلات زندگی را ندارد و برای مبارزه با مشکلات زندگی اموزش ندیده است .

او شخصی است که قادر به صبر کردن نیست و همه چیز را همین الان می خواهد .


ترک دادن واقعی یک اعتیاد به معنی تغییر دادن شخصیت بیمار و اموزش او برای  مقابله با استرس و حل عقلایی مشکلات زندگی همراه با صبر و حوصله است .


در واقع زمانی موفق به ترک دائم یک بیمار می شویم که شخصیت و خصوصیات بسیار بهتری  را حتی بهتر از زمان قبل از معتاد شدن بیمار  بتوانیم درفرد  ایجاد کنیم