X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم الرعایا

روند تکامل خلقت انسان و رابطه ان با بیماری ها

بحث تکامل خلقت انسان از لحاظ علمی بسیار جالب است و در سیر تکاملی انسان بسیاری از راز ها نهفته است که با اشکار سازی ان ما می توانیم علل بسیاری از بیماری های کنونی انسان را مشخص کنیم  ،

در ابتدا گروه میمون ها و گوریل ها خلق شدند  که ما انها را پریماتها یا نخستی‌سانان(: Primatesیا نخستی‌ها می گویند  این گروه   راسته‌های پستانداران   شامل تمامی میمون‌ها،کپی‌ها  انسان می‌شود. این راسته از جمله گروه‌های بسیار متنوع و پرجمعیت در میان پستانداران است و تاکنون بیش از ۳۵۰ گونه از نخستی‌ها شمارش شده‌اند.

از نظر سیر تکاملی دانشمندان اعتقاد دارند که انسان منشا گرفته از گروه نخستی سانان است اما طبق انچه در چندین  در کتاب مقدس نقل شده است زمانی که ادم و حوا  از دستور خداوند سر پیچی می کنند و سیب ممنوعه (بعضی می گویند گندم )را خوردند از بهشت رانده شدند و زمانی که به زمین امدند از میوه ها وگیاهان خوردند و چون مقعد نداشته اند دچار دل درد و نفغ شدید  شده و شروع به ناله و فغان کردند زیرا زمانی که انها در بهشت بودند از میوجات بهشتی می خوردند همه انها جذب می شد و ادم و حوا در بهشت مقعد نداشتند

خداوند کلاغ را مامور کرد تا بین دو سرین انها را نوک بزند تا روده انها به بیرون باز شود و انچه خورده اند از شکمشان خارج شود و به پاس این خدمت  عمر کلاغ را طولانی  کرد و هیچ شکارچی طبیعی برای او نیافرید به این علت عمر کلاغ نزدیک به 300 سال است و دارای گوشت تلخ می باشد و هیچ حیوانی برای خوردن کلاغ را شکار نمی کند  

اما طبق نظریه زیستشناسان  ابتدا چندین گروه  از میمون ها  در طی میلیون ها سال تغییرات ژنتیک دادند  و سر انجام دو گونه  انسان به وجود امد انسان نئاندرتال و انسان کرومانیون

 

 

انسان های نئاندرتال 400 هزار سال قبل از بین رفت و رشد انسان کرومانیون  ادامه یافت

گروهی معتقد هستند که  مرد  نوع کرومانیون با زنان گروه نئاندرتال نزدیکی کردند و. انسان کنونی به وجود امده است

میمون ها و گوریل ها دارای 24 جفت کروموزوم هستند

انسان نئاندرتال  دارای 23 جفت کروموزوم بود که ساختار ژنتیکی ان تا/7 99 در صد  مشابه ژن  انسان امروزی بود اما انسان کرومانیون دارای 23 جفت کروموزوم است و دقیقا دارای همان ژن های انسان کنونی است

تحقیقات علمی نشان می دهد که کروموزم شماره 2  درانسان در واقع  از بهم چسبیدن (فیوژن ) دو جفت کروموزوم ایجاد شده است  و این به معنی این است که با چسبیدن دو کروموزم در گروه  پریماتها و کاهش تعداد کروموزمها از 24 جفت  در گوریل ها به 23 جفت انسان کنونی پا به عرصه حیات گذاشت .

 

 

Denisovans یک گروه هومیین منقرض شده است گونه ای که بسیار مشابه به انسان است و دارای تشبهات ژنتیکی با انسان کنونی است یکی از مهمترین یافته های جالب این بود که همان هموگلوبین  و کروموزوم  شماره 2 را داشته است  که انسان های مدرن امروزی  دارد جالب این است که گروه خونی در انسان بسیار مشابه با گوریل های قدیمی بوده است   

ریشه های کروموزوم انسان 2:

شواهدی برای یک رویداد همجوشی که منجر  به ایجاد کروموزوم انسانی 2 شد، مورد بحث های زیادی  قرار گرفته ،. ژنوم انسان از 23 جفت کروموزوم تشکیل شده است ( در  مجموع 46 کروموزوم).  اما  میمون های بزرگ  دارای 24 جفت کروموزوم (در مجموع 48) هستند.  بسیاری از شواهد وجود دارد که بر اساس ان می توان  نتیجه گیری  کرد که ما با گروه گوریل ها و نخستی سانان داری  یک  جد مشترک  هستیم

رابطه بین  گروه خونی با بیماری ها در انسان

 شامپانزه ها و Bonobos، هر دو دارای 48 کروموزوم هستند، 


حکمت آفرینش انسان و رابطه ان با بروز بیماری های روانی و اعتیاد به مواد مخدر و محرک ( گروه های خونی و اضطراب و هوش )