حکیم الرعایا

سلام بابت خرید کتاب شیشه شیشه شیشه مزاحم شدم ممنون میشم اگه کمکم بکنید

سلام بابت خرید کتاب شیشه شیشه شیشه مزاحم شدم ممنون میشم اگه کمکم بکنید ؟؟؟


سلام 

والله دوره آخر زمان است یکی برای ما ایمیل زده 


ببخشید کتاب شیشه  شیشه شیشه چیه ؟؟؟


 سه تا  شیشه  پشت هم یعنی چی ؟