سردی چیست

 File:Symptoms of acidosis.png

سردی چیست ؟  

بسیاری از ما در دوران کودکی  دچار سردی شده ایم و اکثر ما با خوردن نعناع و نبات انرا درمان کردیم اما سردی چیست و ایا از نظر طب مدرن قابل توضیح است  

در طب سنتی ایرانی ما مزاج سرد و مزاج گرم داریم و زمانی هم که شخص دچار حالت های خاص می شود می گویم طرف سردیش کرده و به او عرق نعناع با نبات می دهیم ولی از  لحاظ طب مدرن به راستی  سردی چیست . 

بدن انسان برای زندگی کردن احتیاج به ان دارد که دارای محیط ثابتی از نظر شیمیایی باشد خون انسان دارای یک میزان اسید و باز مشخص است که باعث می شود همیشه میزان ph ان ثابت باشد  

میزان اسید و باز در خون اسید تقریبا برابر است به این دلیل میزان پ هاش خون انسان بین  7.35 و 7.45,  است . 

اگر فردی مواد  غذایی یا میوجات که دارای مقادیر زیاد مواد اسیدی هستند  بخورد(مثل گوجه سبز )  مقدار زیادی ماده اسیدی جذب بدن او می شود  

اگر شخصی در معرض هوای الوده که مقدار زیادی گاز کربینک دارد  قرار بگیرد مقدار زیادی گاز CO2 تنفس می کند که ورود ان به بدن موجب افزایش اسید خون می شود  

سیگار کشیدن و مصرف تریاک هم باعث اسیدی شدن خون می شوند  

  مصرف مواد مخدری  مثل تریاک با کاهش دامنه تنفس در انسان باعث افزایش میزان گاز کربینک خون می شود و افزایش میزان گاز کربینک CO2 خون  انسان را اسیدی می کند  

و پ هاش خون به سمت اسیدی شدن (پائین ) می رود   

افزایش اسید در خون انسان روی عروق و رگ ها اثر می گذارد و باعث ایجاد علائمی مثل سردرد و حالت تهوع می شود  

بالا رفتن  اسید در خون انسان باعث اثراتی روی اعصاب  انسان می شود اعصاب چشم انسان که نسبت به اسیدوز خون حساس تر هستند زودتر  تحت تاثیر قرار می گرد و این امر موجب تغییر حالت چشم در انسان می شود  

بسیاری از مادران با دیدن چشم فرزندان خود به راحتی پی می برند که کودکشان دچار سردی شده است  

چه مواد مخدری سرد هستند  

من درباره علت خوردن چای نبات بعد از مصرف تریاک چندین پست نوشتم ولی بدانید همه مواد مخدر گروه تریاک (تریاک -شیره -هروئین ) سرد هستند  

چه داروهایی سرد هستد  

بیشتر دارو های خواب اور (الپرازولام -میدازولام -دیازپام ) سرد هستند  

ایا ماده مخدر شیشه  (متامفتامین ) سردی می اورد ؟ 

مثلا جالب در مورد سردی و گرمی با مواد مخدر محرک مثل کوکائین ویا متامفتامین (شیشه ) آن است که اکثر این مواد دارای پ هاش اسیدی هستند و دارای مقداری اسید کلریدرک هستند و مصرف این مواد مخدر باعث وارد شدن مقدار زیادی مواد اسیدی به داخل خون می شود اما ؟ 

 با اینکه مخدر شیشه (متامفتامین ) دارای مقدار زیادی اسید است اما به چند دلیل سردی با مخدر شیشه (متامفتامین ) کمتر از تریاک است .چرا ؟ 

مهمترین عامل در این است که مصرف کننده های مخدر های محرک اکثرا جوانان هستند و مصرف مواد مخدرمحرک باعث افزایش فعالیت حرکتی و جنسی در این معتادان می شود و به این دلیل این افراد مقدار زیادی گاز کربنیک را از ریه ها ی خود خارج می کنند و با خارج کردن مقدار زیادی گاز کربینک CO2 وضعیت باز و اسید خون خود را ثابت نگاه می دارند   

نویسنده میزان سردی هر فردی را می توان با رابطه هندرسون  هاسلباخ محاسبه کرد که چون مسله بسیار فنی است فعلا توضیح نمی دهم

  

Acidosis

Acidosis, excessive acid in the body fluids. It is the opposite of alkalosis (a condition in which there is excessive base in the body fluids). This can occur as a result of overproduction, underexcretion, or both. With overproduction, the body makes too much acid. This can occur in sepsis, a life-threatening widespread infection in which the body makes too much lactic acid. With underexcretion, the body is unable to rid itself of excess acid. This can occur in renal failure and various lung diseases.

In renal failure, the kidneys are unable to cleanse the blood of acid. In pulmonary diseases, the lungs are unable to exhale sufficient carbon dioxide. Carbon dioxide is a gaseous form of acid that builds up in the bloodstream. Both conditions may coexist in a number of serious diseases, such as pneumonia and pulmonary edema (fluid in the lungs), which is seen in a particularly severe form of heart failure.

Doctors diagnose acidosis with blood tests, the most common of which is known as a pH test. The normal pH of the body is 7.4 (lower is more acidic, higher is more alkaline). Acidosis is defined as a pH less than 7.4. Specific blood tests may be used to identify particular acids, such as lactic acid.

The treatment of acidosis depends on its cause. Therapy may range from simple interventions, such as oral medications and intravenous fluids, to invasive measures, such as dialysis and surgery. The outcome of acidosis depends on its severity.

Symptoms

Symptoms may include:

 • Confusion;
 • Easy fatigue;
 • Lethargy;
 • Shortness of breath;
 • Sleepiness.

Popular treatments and recommendations

 • Many doctors recommend a vegetarian or low meat diet as alkaline minerals and vegetables help neutralize acidic waste. But vegetables only contain a very small amount of alkaline minerals and that is why a very large quantity of vegetables needs to be consumed in order to neutralize these wastes in the body.
 • Drinking alkaline water is an easy and efficient way to help neutralize an acidic human body.
 • Bronchodilators may be used if airway disease is causing decreased breathing efficiency.
 • Mechanical ventilation or positive pressure breathing devices may be used.
 • Oxygen may be given.
 • Sodium bicarbonate may be given to decrease blood acid levels

  

در ارتباط با  
سردی چیست -علل سردی چیست -درمان سردی چیست -سرد مزاجی چست -سردی و گرمی چیست -مواد مخدری که سردی می دهند -مصرف تریاک سردی می دهد -چرا بعد از مصرف تریاک چای و نبات می خوریم -اسیدوز با مصرف مخدر تریاک -اسیدوز با مصرف مخدر شیشه -اثرات اسیدوز خون بر ردن انسان -معادله هندرسون - هاسلباخ چیست -چطور با معادله هندرسون هاسلباخ میزان سردی خون را محاسبه کنیم -افزایش  فعالیت جنسی در معتادان به مخدر شیشه -افزایش میزان اسید خون در مصرف کننده های تریاک -رابطه سردی با میران اسید بدن انسان چیست -چه عواملی باعث ایجاد سردی می شوند -خوردن گوجه سبز  سردی می دهد -ﺑﺎﻓﺮﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺧﺎرج. ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ. pH.-معادله هندرسونهاسلباخ. برای محاسبه PH اسیدهای -مواد غذایی سرد چیست -علت سردی بعد از مصرف مواد مخدر مخدر شیشه (متامفتامین ) سردی می اورد مخدر های محرک سرد هستند - 

opium.site: زاهدان شهر تریاک و پان و پان پراک .حوت . ناس . ناس افغانی

opium.site: تریاک -مورفین -هروئین -کراک ایرانی -opium

opium.site: علت خوردن چای با نبات در مصرف کننده گان تریاک چیست 

Acidosis - Wikipedia, the free encyclopedia 

Metabolic acidosis - Wikipedia, the free encyclopedia

\ textrm {pH برابر} = \ textrm {PK} _ {} + \ ورود \ چپ (\ FRAC {[\ textrm {} ^ -]} {[\ textrm {HA}]} \ حق)

and و

\ textrm {pH برابر} = \ textrm {PK} _ {} - \ \ ورود سمت چپ (\ FRAC {[\ textrm {HA}]} {[\ textrm {} ^ -]} \ سمت راست).