حکیم الرعایا

علت اضطراب افزایش کبد چرب اوتیسم و بیش فعالی و رابطه آن با مواد مضر در هوای شهرها⬇️voice⬇️

علت اضطراب افزایش کبد چرب اوتیسم و بیش فعالی  و رابطه آن با مواد مضر در هوای شهرها⬇️voice⬇️

در کانال تلگرام دکتر یزدان نیاز