حکیم الرعایا

چگونه با استفاده از اسید فسفریک (محلول وایت فیس ) ( white face ) و موچین لایه های آهن روی صورت را برداریم ⬇️voice⬇️

چگونه با استفاده از اسید فسفریک (محلول وایت  فیس ) (   white    face ) و موچین لایه های آهن روی صورت را برداریم ⬇️voice⬇️

در کانال تلگرام دکتر یزدان نیاز